1.
Ma’sum M, Qurmariah U. ANALISIS SALURAN PEMASARAN KERIPIK GADUNG (Dioscorea hispida L.) PADA USAHA HOME INDUSTRY DUA PUTRA JAYA DI KABUPATEN JOMBANG. Sigmagri [Internet]. 1Nov.2021 [cited 25Jun.2022];1(02):67-9. Available from: https://ojs.unwaha.ac.id/index.php/sigmagri/article/view/644