Ma’sum, M., and U. Qurmariah. “ANALISIS SALURAN PEMASARAN KERIPIK GADUNG (Dioscorea Hispida L.) PADA USAHA HOME INDUSTRY DUA PUTRA JAYA DI KABUPATEN JOMBANG”. Sigmagri, Vol. 1, no. 02, Nov. 2021, pp. 67-79, doi:10.32764/sigmagri.v1i02.644.