Ma’sum, M. and Qurmariah, U. (2021) “ANALISIS SALURAN PEMASARAN KERIPIK GADUNG (Dioscorea hispida L.) PADA USAHA HOME INDUSTRY DUA PUTRA JAYA DI KABUPATEN JOMBANG”, Sigmagri, 1(02), pp. 67-79. doi: 10.32764/sigmagri.v1i02.644.