(1)
Ma’sum, M.; Qurmariah, U. ANALISIS SALURAN PEMASARAN KERIPIK GADUNG (Dioscorea Hispida L.) PADA USAHA HOME INDUSTRY DUA PUTRA JAYA DI KABUPATEN JOMBANG. Sigmagri 2021, 1, 67-79.