[1]
Ma’sum, M. and Qurmariah, U. 2021. ANALISIS SALURAN PEMASARAN KERIPIK GADUNG (Dioscorea hispida L.) PADA USAHA HOME INDUSTRY DUA PUTRA JAYA DI KABUPATEN JOMBANG. Sigmagri. 1, 02 (Nov. 2021), 67-79. DOI:https://doi.org/10.32764/sigmagri.v1i02.644.